Roseline Ponchelet (peinture), Yves Pouyfaucon (chantournage)